RTV Bugojno

Zahvaljujući projektu Fondacije Moje Bugojno“Bugojno na internetu”, u JP RTV Bugojno su prepoznali važnost novih i suvremenih tehnologija kao dio modernog poslovanja i komunikacije sa svojim korisnicima. Od 07. Septembra 2015. godine, JP RTV Bugojno ima i održava svoje stranice, nezavisno od Fondacije Moje Bugojno, i projekta “Bugojno na internetu” bugojno.org! Sa srećom!

Njihova nova adresa je :http://rtvbugojno.ba/